Foravtale

Tidligere Kull

Innimellom ønsker vi å sette hunder ut på foravtale da vi rett og slett ikke har kapasitet til å kunne utvikkle opdrettet med å ha flere hunder boende hjemme her fast. Vi ønsker å ha våre hunder livet ut og derfor er plassen her hjemme gjerne litt begrensa, derfor behovet for foravtale. 


Om du får en hund på for fra oss stiller vi krav til å kunne ha et sammarbeid med deg i minimum 4 år til hunden har hatt sine kull som vi "eier". Du står som ansvarlig for den daglige driften av hunden som foring, sosialisering, vaksinering og helseundersøkelser. Du skal behandle hunden som din egen. 


Av forværter krever vi : 

 • Forvært skal stå for alle daglige utsgifter iform av for, utstyr, årlige vaksiner, samt helseundersøkelser iform av ad rønking, hd rønking, øyelysning og patella undersøkelse når hunden er ett år. 
 • Forvært skal sosialisere hunden så på lik linje med valpekjøpere og forplikter seg til å delta på sosialisering/valpekurs før hunden fyller 1 år. 
 • Vi krever at vi kan låne med oss hunden for utstillinger vi mener hunden skal delta på og også på treninger i forklant av dette om vi ser hunden trenger dette. Forværter som ønsker å stille hunden selv er selfølgelig velkommen til dette, da lager vi en avtale på at vi betaler for de utstillingene vi mener hunden skal delta på mens forvært betaler for de dem ønsker å delta på. 
 • Vi ønsker jevnlig kontakt med både hund og forvært for å kunne få til et godt sammarbeid samt få tilit fra hunden, dette er viktig med tanke på den dagen hunden skal ha valper og da skal føle seg trygg på situvasjonen. eta
 • Forvært har alltid 1.rett på å beholde valp etter sin hund etter oppdretter. Denne må det betales normal pris på. 


Hva vi står for i en foravtale : 


 • Valpen leveres til forvært ferdig registrert men da som oppdretter som eier på papiret. Vaksine og chip samt at hunden har fått helseundersøkelse fra vetrinær og det følger med valpepakke med alt man trenger til den første tiden. 
 • Vi betaler forsikring på hunden så lenge den står i vårt eierskap. Eierskapet samt forsikringen flyttes over på forvært når hunden endten er ferdig med kullene eller vi eventult mener hunden ikke egner seg for vidre avl. 
 • Vi betaler alle utgifter i forbindelse med kull og parring. Inkudert ekstra foring til hunden under svangerskap. 
 • Vi tar alt arbeid med kull og valper og hunden bor til oss i 9-10 uker iforbindelse med valpekull. Da er selfølgelig forvært hjertelig velkommen til å besøke hunden, ta den med på små turer og ikke minst få så mye valpekos de ønsker. Om forvært ønsker og det passer sånn kan forvært få ha kullet hjemme til seg, og vi betaler da en liten sum for jobben dette medfører. Vi vil da selvfølgelig være til stede for fødsel samt innom regelmessig for å følge opp valpekullet og hunden. 
 • Vi stiller med gratis pass og hjelp om dette skulle være ønskelig.
 • Om det skulle vise seg at hunden ikke er egnet til vidre avl vil hunden skrives over på forvært vedelagsfritt.